Opcje ułatwień dostępu
logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped

Strona internetowa przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

O projekcie

Museopolis to wirtualne muzeum, które prezentuje najciekawsze i najcenniejsze zabytki muzealne pogranicza polsko-czeskiego, promując w ten sposób bogactwo artystyczne oraz historyczne tego regionu. Przybliża najważniejsze informacje o eksponatach i pokazuje ich obrazy w formie klasycznych lub pełnoobrotowych fotografii oraz wizualizacji 2D i 3D. Na portalu można zobaczyć zarówno zabytki udostępniane na wystawach stałych, jak i najcenniejsze obiekty spośród tych, które zwykle przechowywane są w muzealnych magazynach i rzadko można je oglądać. Wirtualna kolekcja jest cały czas rozbudowywana, pojawiają się nowe eksponaty, kolejne muzea udostępniają swe zbiory.

Portal jest jednym z efektów projektu „Brama do świata zbiorów”, realizowanego wspólnie przez Muzeum Ceramiki i Muzeum Českého ráje v Turnově w latach 2018-2020. Przedsięwzięcie to dofinansowane zostało przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Pracownicy obu instytucji zajmowali się digitalizowaniem i opisywaniem eksponatów wybranych ze swoich zbiorów oraz kolekcji innych muzeów. Zadania te prowadzone były w specjalistycznych pracowniach, utworzonych i wyposażonych w ramach projektu. Pracownia w bolesławieckim muzeum umożliwia wykonywanie odwzorowań w formacie 3D technikami fotogrametrycznymi przy użyciu platformy do fotografii pełnoobrotowej oraz nowoczesnego sprzętu fotograficznego i komputerowego. Studio w Muzeum w Turnově pozwala na profesjonalną digitalizację w formacie 2D z wykorzystaniem wysokiej klasy skanerów płaskich. W ramach projektu ponadto po obu stronach granicy zrealizowano wystawy i wydano wielojęzyczne publikacje, promujące kolekcje muzealne regionu. Przeprowadzono również szkolenia i warsztaty w zakresie konserwacji eksponatów muzealnych.


Konsultacje konserwatorskie nt. metod konserwacji eksponatów z metalu, Turnov, 16.09.2020
Bolesławiec, wystawa biżuterii i kamieni szlachetnych z Muzeum w Turnovie
Bolesławiec, wernisaż wystawy biżuterii i kamieni szlachetnych z Muzeum w Turnovie
Konsultacje konserwatorskie nt. metod konserwacji eksponatów z metalu, Turnov, 16.09.2020
Wystawa
Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie, miejsce wystawy ceramiki bolesławieckiej „Z gliny stworzone”
Konsultacje konserwatorskie nt. metod konserwacji eksponatów z metalu, Turnov, 16.09.2020
Bolesławiec, wystawa biżuterii i kamieni szlachetnych z Muzeum w Turnovie
Publikacja promująca kolekcje fotografii Bolesławca
Publikacja promująca kolekcje ceramiki bolesławieckiej
Wystawa ceramiki bolesławieckiej „Z gliny stworzone”, Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie
Pracownia do digitalizacji eksponatów techniką 3D w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Spotkanie zespołu projektowego w Bolesławcu
Spotkanie zespołu projektowego w Turnovie
Digitalizacja eksponatów techniką 3D, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Digitalizacja eksponatów techniką 3D, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu