Opcje ułatwień dostępu
logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped

Strona internetowa przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Kontakt


Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Dział Ceramiki

59-700 Bolesławiec, ul. A. Mickiewicza 13

tel. +48 75 644 47 00


Dział Historii Miasta

59-700 Bolesławiec, ul. M. Kutuzowa 14

tel. +48 75 644 22 00

https://muzeum.boleslawiec.pl/ 

e-mail: poczta@muzeum.boleslawiec.net

Muzeum Českého ráje v Turnově


Skálova 71 511 01 Turnov

tel.: +420481322106
https://www.muzeum-turnov.cz/
e-mail: mail@muzeum-turnov.cz